07 Julai 2009

KKBI PSS3103: Sejarah Perkembangan Negara

TAJUK:
Nilaikan kemerdekaan negara dari segi sejarah perkembangan negara, kemasyarakatan dan perpaduan serta pembinaan negara bangsa.

OBJEKTIF:
a) Menghasilkan satu tugasan tentang penilaian terhadap kemerdekaan dari segi:
  • sejarah perkembangan negara
  • kemasyarakatan dan perpaduan
  • pembinaan negara bangsa
b) Menghasilkan tugasan berikut di atas berasaskan kepada perkara berikut:
  • Pemerolehan ilmu
  • Penguasaan ilmu
  • Pemindahan pembelajaran
ARAHAN:
1) Tugasan haruslah dilakukan dalam kumpulan (2 orang 1 kumpulan)
2) Panjang esei 1500 patah perkataan
3) Wajib bertaip menggunakan font Aial bersaiz 12, langkau 1.5
3) Menggunakan kertas muka warna biru dan bainding tape berwarna biru laut.
4) Tugasan haruslah dihantar sebelum 08 Julai 2009 sebelum jam 8 pagi.

Tiada ulasan: