03 Ogos 2009

PENGLAMAN BERASASKAN SEKOLAH II – KURSUS MEJOR

PISMP PENGAJIAN SOSIAL

SEMESTER 2: JUN 2009

PENGLAMAN BERASASKAN SEKOLAH II – KURSUS MEJOR


TAJUK TUGASAN

Berdasarkan pemerhatian anda semasa program pengalaman berasaskan sekolah (PBS), tuliskan satu laporan mengenai pelbagai budaya bagi mata pelajaran PSK seperti yang ditetapkan dalam arahan tugasan.


ARAHAN

Tugasan dinilai berdasarkan keupayaan anda mengemukakan bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda.


Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:

 • Arial
 • Saiz huruf 11
 • Langkau satu setengah baris
 • Rujukan mengikut format APA
 • Lampiran


Tugasan anda perlu merangkumi perkara berikut:

 1. Mengumpul maklumat dan menyenaraikan budaya masyarakat setempat yang diamalkan di negara kita berdasarkan mata pelajaran pendidikan sivik dan kewarganegaraan.
 2. Menghuraikan pelbagai sumber yang sesuai dalam mengapliksikan budaya masyarakat setempat dalam PSK Tahun 5.
 3. Jelaskan nilai-nilai murni pelbagai budaya masyarakat setempat dalam merealisasikan perpaduan dalam kepebagaian (unity in diversity)
 4. Pembentangan tugasan 20%
 5. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian, kematangan hujah dan ilmiah.amalan plagiat tidak dibenarkan.
 6. Panjang tugasan tidak kurang daripada 15 muka surat (tidak termasuk lmpiran).

Tiada ulasan: