17 Februari 2009

KKP EDU3102: Perkembangan Kanak-kanak

Tarikh penyerahan tugasan: 16 Februari 2009 (Isnin)
Tarikh hantar: (akan ditentukan kelak/sebelum bulan Mac)
Soalan:

Perkembangan fizikal, kognitif, bahasa dan sosioemosi kanak-kanak memberi kesan yang besar dalam perkembangan pembelajaran kanak-kanak terutama di peringkat sekolah rendah. Sebagai guru, anda perlu mengetahui perkembangan kanak-kanak pada tahap umur 6-12 tahun bagi memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran.


Secara individu, anda dikehendaki menghasilkan satu esei akademik berdasarkan teori tokoh perkembangan kanak-kanak seperti Arnold Gesell terhadap perkembangan kanak-kanak yang berumur 6-12 tahun. Semasa menyediakan esei, anda perlu:
1. mengemukakan kefahaman anda tentang
- Konsep pertumbuhan dan perkembangan
- Prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak
- Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan.
2. Membincangkan perkembangan kanak-kanak lingkungan umur 6-12 tahun dalam aspek perkembangan motor halus dan motor kasar berdasarkan teori perkembangan Arnold Gesell.
3. Menyediakan esei akademik memuatkan (1) dan (2) serta membincangkan implikasi perkembangan tersebut terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta cadangan meningkatkan potensi perkembangan kanak-kanak dalam peringkat umur 6-12 tahun.

Tiada ulasan: