02 Februari 2009

KKBI PSS3101

Subjek : PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial

Tarikh hantar : 03 April 2009


Kerja Kursus Berdasarkan Ilmu (KKBI)

Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

(PISMP Semester 1 – Tahun 1)


Pengetahuan asas tentang hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat merupakan salah satu matlamat pendidikan pengajian sosial.


Bincangkan pembahagian mengikut strand tematik dalam pengajian sosial yang merangkumi kehidupan sosial seseorang kanak-kanak. Anda dikehendaki menyatakan elemen-elemen/ strand tematik dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.


Garis panduan:

1. Tugasan ini hendaklah dibuat secara individu.

2. Panjang esei tidak kurang daripada 2000 patah perkataan.

3. Gunakan font arial bersaiz 12 dengan langkau 1.5

Tiada ulasan: