SUBJEK

TAHUN1/SEMESTER 1/2009
WAJ 3101 Tamadun Islam dan Asia
WAJ 3102 English Language Proficiency I
WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam)
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan PBS)
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak
PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial
PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial

TAHUN 1/SEMESTER 2/2009
WAJ3103 English Language Proficiency II
WAJ3104 Literasi Bahasa
WAJ3105 Numerical Literacy
WAJ3109 Kokurikulum – Permainan
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam)
EDU3103 Murid dan Alam Belajar
PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (dan PBS)
PSS3104 Geografi Persekitaran
PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas

TAHUN 2/SEMESTER 3/2010
WAJ3106 Hubungan Etnik
WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam)
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
PSS3105 Pendidikan Pembangunan Lestari
PSS3106 Politik dan Kerajaan
PJM3106 Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan PBS)
BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
ELS3101 English Language Enrichment I

TAHUN 2/SEMESTER 4/2010
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan
WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam)
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah
PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial
PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
ELS3102 English Language Enrichment II

TAHUN3/SEMESTER 5/2011
WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam)
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial
PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial
PJM3112 Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
PRK3101 Praktikum I (4 minggu)

TAHUN 3/SEMESTER 6/2011
PSS3107 Nilai & Etika dalam Pengajian Sosial
PSS3112 Pertumbuhan & Pembangunan Ekonomi
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
PRK3102 Praktikum fasa II (major + elektif 1)
WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan
WAJ3114 Bina Insan Guru fasa VI

TAHUN 4/SEMESTER 7/2012
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak
PSS3113 Penyelidikan Tindakan 1 - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah)
PRK3103 Praktikum III (12 minggu)

TAHUN 4/SEMESTER 8/2012
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa
PSS3114 Wacana dan Masyarakat
PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
INT3101 Internship (4 minggu) 

Tiada ulasan: