14 Mei 2009

Latihan Exam PSS3102 dari IPBA

tajuk 1- perspektif sosiologi sebagai disiplin ilmu
struktur:
1a) konsep, persepktif, fungsi
1b) konflik, interaksi

tajuk 2- budaya, masyarakat dan negara
struktur:
1a) konsep budaya dan masyarakat, elemen budaya (contoh bahasa, norma, kawalan, nilai)
1b) masyarakat sebagai sistem sosial, interaksi dan latar belakang, kelas sosial, gender
esei: soalan 1

tajuk 3- Sosiolisasi
struktur:
1a) konsep sosialisasi
1b) sosialisasi dalam putaran hidup manusia (contoh bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa)

tajuk 4- interaksi dan struktur sosial
esei: soalan 2

tajuk 5- devian dalam kawalan sosial
struktur:
1a) maksud devian, punca devian dalam kalangan pelajar
1b) fungsi kawalan sosial (konformiti nilai budaya dan norma, menentukan sempadan moraliti, menggalakkan keharmonian, menggalakkan perubahan sosial)

tajuk 6- kaum dan etnik
esei: soalan 3

aku ambil dari:
http://sk-version1.blogspot.com/
TQ bro...MySpace

Tiada ulasan: