04 November 2010

CONTOH RPH PSK

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN KEMBANG KUNCUP, KENINGAU, SABAH.

Tarikh             :           19 Ogos 2010 (Selasa)
Masa              :           10.00 -11.00 Pagi (60 minit)
Tema              :           Tema 5: Malaysiaku Negaraku
Topik              :           Berbangga Dengan Identiti Negara
Subtopik        :           Keranamu Malaysia
Tahun             :           4 Salinatan
HP                  :           Di akhir pengajaran murid dapat:
1)    Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua langkah yang diambil untuk mengharumkan nama negara.

Isi Pelajaran                          :           Berbangga dengan identiti negara.
Penerapan Nilai Murni       :           Menghargai, menghormati, Menyayangi
Unsur-unsur Patriotisme    :           berbangga sebagai warganegara Malaysia.
Kemahiran Berfikir              :           Membanding beza
Pengetahuan Sedia ada    :           Mengetahui latar belakang negara Malaysia.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP)
Bil
Sumber
Kuantiti
1.
Tayangan slaid (Power Point)
1
2.
Lagu “Keranamu Malaysia”
1

Langkah/ masa
Isi kandungan
Aktiviti pengajaran & pembelajaran
Catatan
Penutup
(5 Minit)

Merumus isi pelajaran
1.   Guru meminta murid untuk mengulang isi pelajaran tentang langkah-langkah mengharumkan nama negara. 

2.   Guru mengarahkan seorang murid untuk merumuskan isi pelajaran.

3.   Guru mendengarkan lagu “Keranamu Malaysia” dan murid menyanyi bersama.
Nilai-nilai:
·         Menghargai
·         Berbangga

SPP:
·         Tayangan slaid

Tiada ulasan: