04 November 2009

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Sekadar latihan/spot

Struktur
a) konsep gaya pembelajaran
b) 3 ciri gaya pbelajaran independence dan dependence

a) 2 ciri2x main
b) 3 kepentingan main

a) 4 aspek perbezaan murid
b) huraikan kepada 3a

a) 4 cara guru tingkatkan motivasi murid
b) 3 strategi p&p untuk motivasikan murid dalam bilik darjah

Esei
1 a) 3 ciri yang dimiliki oleh individu mengikut 'maslow'
b) 5 implikasi teori konstruktivisme dalam p&p

2 a) jelaskan 5 perbezaan antara strategi pemusatan guru & strategi pemusatan guru

b) 5 kelebihan guna kaedah sumbang saran

3) a 5 ciri bilik darjah kondusif
b) huraikan 5 implikasi model pembelajaran inkuiri dalam p&p


Sumber: Velerie Wheelervon Primus

Tiada ulasan: