29 September 2010

SOALAN TUGASAN KKP WAJ3107

TUGASAN KERJA KURSUS –KKP
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)
SENI DALAM PENDIDIKAN


Seni Dalam Pendidikan -  melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.


PENERANGAN TUGASAN:
TUGASAN 1 (Individu)
Bina satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi satu mata pelajaran yang diajar di sekolah rendah (KBSR) atau pra sekolah dengan menghubungkaitkan unsur seni visual, muzik dan pergerakan dalam pengajaran tersebut.

   Rancangan Pengajaran yang disediakan hendaklah menggunakan mukataip Time New Roman atau Arial bersaiz 12.
   Sertakan huraian ringkas elemen seni visual, muzik dan pergerakan berdasarkan kesesuaiannya dengan mata pelajaran yang dipilih.
·         Muka depan tugasan anda perlu melengkapkan butiran berikut:

Nama:
No Mykad:
Kumpulan/Unit:
Tajuk:
Nama Pensyarah Pembimbing:
(Catatkan juga Kod Mata pelajaran WAJ3107)

Tiada ulasan: