02 Ogos 2010

Soalan Tugasan KKBI PSS3108


Subjek                                                                   Pengajian  Sosial  Sekolah  Rendah(PSS3108)

Tugasan                                                                A  Projek Kewarganegaraan(75%)
                                                                                B Ujian Objektif(25%)

Projek Kewarganegaraan                               Projek kewarganegaraan ialah komponen penting dalam pendidikan sivik dan kewarganegaraan.  Pelajar dikehendaki menjalankan kerja amali di luar waktu interaksi di Institut.Kerja amali memerlukan pelajar menyertai dengan aktif dalam khidmat kepada komuniti  luar institut.


Tajuk                                                                      Melaksanakan satu projek kewarganegaraan sekolah rendah berdasarkan  satu tajuk dalam
 huraian sukatan pelajaran PSK  Samada  tahun 4 atau 5 atau 6Hasil Pembelajaran                                           1.             Menghasilkan kertas cadangan projek kewarganegaraan mengikut kriteria ditetapkan.

2.             Mengurus  dan melaksanakan projek kewarganegaraan

3.             Mengumpul bahan dan maklumat dari  pelbagai sumber tentang projek kewarganegaraan

4.             Menyediakan satu laporan lengkap berdasarkan projek kewarganegaraan

5.             Menulis satu reflksi berdasarkan pengalaman melaksanakan projek

6.             Mengupas isu isu pengajaran dan pembelajaran PSK


ArahanTugas
1.             Menyediakan kertas projek, mengurus dan melaksanakan secra kumpulan

2.             Laporan projek disediakan secara individu mengikut format yang ditetapkan

3.             Tugasan di taip komputer jenis Arial font 12

4.             Sumber/bahan sokongan di sertakan

5.             Laporan  di sertakan dengan kertas cadangan projek

6.             Bahagian kulit hadapan /luar  dilengkapi dengan maklumat berikut:


Nama Pelajar beserta dengan gambar

No kad Pengenalan

Kumpulan/Unit

Nama IPG

Mata pelajaran

Kod

Tajuk Projek

Nama Pensyarah Pembimbing

Tiada ulasan: