09 Julai 2010

KKP Teknologi Dalam Pengajaran & Pembelajaran

1. Portfolio Pelajar – 20 % markah

  • Nota-nota ringkas kuliah dan artikel
  • Bahan-bahan edaran kursus daripada pensyarah
  • Bahan-bahan hasil pembentangan semasa aktiviti tutorial
  • Bahan-bahan hasil kerja-kerja amali
  • Sumber rujukan lain berkenaan kursus
  • Struktur Portfolio
  • Refleksi individu

2. Projek akhir :Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari. (40 % markah)

  • Pelajar membuat Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang didalamnya dimuatkan persembahan elektronik selama 15-20 minit.
  • Di dalam persembahan elektronik, dimuatkan foto pegun, video klip dan audio.
  • Pelajar membuat persembahan kepada kelas

Tiada ulasan: