20 Januari 2009

SUKATAN PELAJARAN PENGAJIAN SOSIAL (SEM 1)

Kod/subjek

Topik

Jam kredit

Kump

PSS 3101

Pengenalan Pengajian Sosial

Maksud Pengajian Sosial.

6 jam


Pembahagian Mengikut Pendekatan Elemen Tematik Dalam Pengajian Sosial.

15 jam


Kandungan Pelbagai Disiplin Dalam Pengajian Sosial.

9 jam


Perkaitan Ppengajian Sosial Dengan Perkembangan Proses Pembelajaran Kanak-Kanak Di Sekolah Rendah.

15 jam


PSS 3102

Sosiologi Dari Prespektif Pengajian Sosial

Perspektif Sosiologi Sebagai Satu Disiplin

6 jam


Budaya, Masyarakat Dan Negara

9 jam


Sosiolisasi

6 jam


Interaksi Dan Struktur Sosial

9 jam


Devian Dan Kawalan Sosial

9 jam


Kaum Dan Etnik

6 jam


Tiada ulasan: